Spoločnosť S P I R I T - informačné systémy, a.s., sa venuje návrhu a vývoju zákazníckych informačných systémov, poskytovaniu vlastných programov a služieb. Know- How spoločnosti sa koncentruje do troch základných aplikačných oblastí:

 • install Flash 7
 • Systémy integrovaného monitorovania a riadenia objektov.

  V tejto oblasti spoločnosť vyvíja, poskytuje, inštaluje a zabezpečuje podporu pre produkty AlViS® a ABI® (www.alvis.sk). Zároveň zabezpečuje vývoj a podporu komunikačných driverov zariadení od 35 rôznych výrobcov systémov ochrany, prístupu, kamerovej resp. meracej a regulačnej techniky. Pri vývoji, predaji a podpore zmluvne spolupracuje s radou renomovaných svetových výrobcov zariadení ako Honeywell, GE Security, Labor Straus, Securiton.
 • Systémy pre podporu logistiky, transportu a elektronickej výmeny dokumentov EDI.

  Spoločnosť je nepretržite od svojho založenia výhradným dodávateľom špecifických programových riešení a služieb na spracovanie prognózy spotreby dielov, technologických postupov a podporu transportu vo VW Slovakia. Spirit a.s. zastupuje firmu T-Systems (Gedas AG) pre dodávky EDI riešení u subdodávateľov automobilového priemyslu, inštaluje, vyvíja a podporuje systémy pre elektronickú výmenu odvolávok, faktúr, dodacích listov a to aj v kritických JIT inštaláciách. Vyvíja a dodáva informačný systém prevádzkovateľa železničnej vlečky.
 • install Flash 7
 • install Flash 7
 • Systémy zberu a inventarizácie údajov o znečisťovaní ovzdušia.

  SPIRIT a.s. je dodávateľom NEIS – Národného Emisného Inventarizačného Systému SR (www.air.sk) Na základe kontraktu SHMU a MŽP SR vyvíja a prevádzkuje moduly pre elektronický zber a spracovanie údajov o znečisťovaní ovzdušia od úrovne znečisťovateľov (10 tis. zdrojov znečisťovania) cez úroveň okresných databáz pre overenie údajov a stanovenie poplatkov, až po centrálny DB server NEIS a výstupné zostavy na internete. SPIRIT a.s. vyvíja špecializované programové moduly pre Európsku Agentúru Životného prostredia a taktiež pre IPCC sekretariát v Japonsku.
  Náš produkt NEIS - "Národný Emisný Informačný Systém" - modul prevádzkovateľa zdrojov znečistenia ovzdušia aktuálne úspešne absolvoval certifikačné testy "Platform Test MS Windows Client" a "Platform Test SQL Server 2005".
Naše akvárium LL-C (Certification) Microsoft Certified Partner Programové riadenie a monitorovanie inteligentných budov