Základné informácie

Názov firmy: S P I R I T - informačné systémy, a.s.
Založená: December 1992
Forma: Akciová spoločnosť
Adresa: Kubániho 14, 811 04 Bratislava, SR
Kontakt: +421-2-54 789 744

Profesionálny záujem

Vývoj software, konzultácie a služby v oblasti informačných systémov orientované predovšetkým na:

Databázové systémy, analýza, návrh a implementácia

 • Jedno užívateľské databázy pre pracovné stanice typu MS Windows.
 • Rozsiahle Informačné systémy založené na klient- server architektúre v prostredí MSWindows serverov ale aj UNIX/Linux serverov a relačných databáz MS SQL, Oracle, MySQL, Informix, Ingres
 • Klientské programy prevažne napísané v C/C++, C# (alternatívne VB, Java a Oracle Developer).
 • Rozsiahle Databázy v prostredí Internet/ Intranet WEB serverov. Dynamické stránky v prostredí Open Source (LINUX/APACHE/PHP/MySQL) resp. v prostredí Microsoft ASP.NET framework.

Iné oblasti programových riešení

 • Monitorovacie a riadiace systémy reprezentované produktmi AlViS a ABI
 • Programové riešenie pre inventarizáciu emisií do ovzdušia pokrývajúce spracovanie údajov od zdrojov znečistenia, cez okresné úrady, národnú databázu .
 • Programové riešenia pre podporu logistických procesov montážnych automobilových závodov (VW) predpovede spotreby dielov , Logistika a EDI pre automobilový priemysel komunikáciu s JIT dodávateľmi.

Konzultačné služby a systémová integrácia

Odborná kvalifikácia v oblastiach

 • "Zber a spracovanie údajov o znečisťovateľoch ovzdušia" - predovšetkým emisné inventúry, spracovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, zber údajov a spracovanie "reportov" o emisiách znečisťujúcich látok ako aj skleníkových plynov pre medzinárodné agentúry.
 • Monitorovacie systémy - inteligentné budovy s integrovaným monitorovacím systémom, zabezpečovacie systémy, sledovanie prístupu a požiarneho zabezpečenia.
 • Informačné systémy železničnej dopravy - informačný systém železničnej vlečky, riadenie cyklu požiadaviek na prepravu.
 • Automobilový priemysel a logistika - predpovede spotreby dielov, EDI - elektronické dokumenty ako objednávky, dodacie listy a fakturácie .

Niektorí zákazníci a partneri

 • Volkswagen Slovakia a.s. - a sieť ich subdodávateľov dielov.
 • Slovenský Hydrometeorologický ústav a Ministerstvo Životného Prostredia SR
 • Výrobcovia a dodávatelia požiarnych a zabezpečovacích systémov, Honeywell, Securiton, GE, ASSA, TYCO,Bosch
 • IPCC "Intergovernmental Panel on Climate Change" – sekretariát v Japonsku.
 • Duslo a.s., Slovnaft a.s., ai. - veľké chemické a petrochemické závody spravujúce železničný vlečkový terminál

Jazykové znalosti

Anglicky, Nemecky, Rusky
C/C++, C#
Oracle WebLogic
CASE prostriedky pre analýzu
HTML5/PHP/Java/ASP/Silverlight

Profil spoločnosti

Produkty

Projekty