Viac ako 1000 inštalácií systémov AlViS® a ABI® Predovšetkým v štátoch Europskej únie ale aj Balkánu, Blízkeho Východu a Ázie , priame kontrakty s väčšinou svetových výrobcov zabezpečovacej techniky, úzka spolupráca pri vývoji a distribúcii s firmami Honeywell security products, GE Security, Securiton AG, Labor Strauss a mnohými ďalšími.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - 20 rokov nepretržitých služieb/vývoja Disponentského IS, T-Com AG zastúpenie pre inštalácie systémov EDI v SR, medzi našich zákazníkov patria mnohí subdodávatelia a automobilového priemyslu.

Železničná vlečka

DUSLO a.s., SLOVNAFT a.s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – vývoj a podpora informačného systému prevádzkovateľa koľajovej vlečky; Programy pre správu a tlač nákladných listov sú prevádzkované v spoločnostiach ako BRKS, Bukóza Export-Import a.s., Carmeuse Slovakia, Dunajpetrol, Heineken Sladovne, Slovensko a.s., Kovohuty, Nafta Gbely, a.s., Plastika Nitra, Progrestrading Trebišov, Propulo Poprad, RWA Slovakia, Slov.Magnezit.záv. Jelšava.

Národný Emisný Informačný Systém

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, vývoj a podpora centrálneho databázového systému NEIS, 79 x ObÚ ŽP - Obvodné úrady životného prostredia pri výkone štátnej správy ochrany ovzdušia využívajú modul NEIS BU , Portál NEISPZ pre zber , výpočty a overenie údajov od 6.000 znečisťovateľov ovzdušia.

Medzinárodné projekty pre životné prostredie pre organizácie

IGES - The Institute for Global Environmental Strategies, Hayama, Kanagawa, Japan
EEA - European Environment Agency, European Topic Centre on Air and Climate Change
IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change , Bonn, Germany

Produkty

Projekty

Naše akvárium Microsoft Certified Partner